پیچ گل وسط

جنس: فولاد مخصوص

دانلود فایل محصول :

پیچ های گل وسط ساخته شده از فولاد مخصوص با عملیات حرارتی تا گرید 10.9 مناسب برای انجام کلمپینگ قطعات صنعتی

محصولات مشابه