سیستم های راهگاه گرم قالب تزریق پلاستیک
پروژه موفق

پخش ویدیو
توضیحات ویدیو

فرآیند تولید محصول خودرویی توسط سیستم راهگاه گرم قالب پلاستیک

از شما دعوت میکنیم تا با فرآیند تولید این پروژه همراه ما باشید: تهیه این پروژه توسط سیستم راهگاه گرم می باشد این محصول به سفارش از شرکت طرح و ساخت نوین و سازه گستر سایپا تهیه شده است تعداد نقاط تزریق این سیستم ۶ و نوع ماده آن PP می باشد.

تولید آبچکان

فرآیند تولید آبچکان توسط سیستم راهگاه گرم قالب پلاستیک

تولید محصول خودرویی

فرآیند تولید محصول خودرویی توسط سیستم راهگاه گرم

توضیحات ویدیو

طریقه تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-G

مطابقت نداشتن نوع (تیپ) ترموکوپل با تیپ تنظیم شده در کنترلر دما میتواند منجر به عملکرد اشتباه آن شود. در این ویدیو تغییر تیپ ترموکوپل در کنترلرهای دمای پیلان سازه مدل HRTC-G با قابلیت عملکرد با دو نوع ترموکوپل K و J نمایش داده شده است.

تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر HRTC-B

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-B

ریست کردن پارامترهای کنترلر HRTC-B

طریقه ریست کردن پارامترهای کنترلر پیلان سازه HRTC-B

Auto - Tune کردن کنترلر پیلان سازه

طریقه ریست کردن پارامترهای کنترلر پیلان سازه HRTC-B

طریقه Auto - Tune کردن کنترلر HRTC-G

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-G

ریست کردن پارامترهای کنترلر HRTC-G

طریقه ریست کردن پارامترهای کنترلر پیلان سازه HRTC-G

تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر HRTC-G

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-G

تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر SSR-PID

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه SSR-PID

طریقه Auto - Tune کردن کنترلر SSR-PID

طریقه Auto-Tune کردن کنترلر پیلان سازه SSR-PID

ریست کردن کنترلر SSR-PID

طریقه ریست کردن کنترلر دما SSR-PID پیلان سازه