توضیحات ویدیو

How to Change Thermocouple Type in HRTC-G Temperature Controllers
مطابقت نداشتن نوع (تیپ) ترموکوپل با تیپ تنظیم شده در کنترلر دما میتواند منجر به عملکرد اشتباه آن شود. در این ویدیو تغییر تیپ ترموکوپل در کنترلرهای دمای پیلان سازه مدل HRTC-G با قابلیت عملکرد با دو نوع ترموکوپل K و J نمایش داده شده است.

تولید آبچکان

فرآیند تولید آبچکان توسط سیستم راهگاه گرم قالب پلاستیک

تولید محصول خودرویی

فرآیند تولید محصول خودرویی توسط سیستم راهگاه گرم

ریست کردن کنترلر دما SSR-PID

طریقه ریست کردن کنترلر دما SSR-PID پیلان سازه

Auto-Tune کردن کنترلر پیلان سازه SSR-PID​

طریقه Auto-Tune کردن کنترلر پیلان سازه SSR-PID​

تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر SSR-PID​

طریقه تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه SSR-PID​

تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر HRTC-G

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-G

ریست کردن پارامترهای کنترلر HRTC-G

طریقه ریست کردن پارامترهای کنترلر پیلان سازه HRTC-G

تغییر تیپ ترموکوپل کنترلر HRTC-G

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-G

Auto - Tune کردن کنترلر پیلان سازه

طریقه Auto - Tune کردن کنترلر پیلان سازه

ریست کردن پارامترهای کنترلر HRTC-B

طریقه ریست کردن پارامترهای کنترلر پیلان سازه HRTC-B

تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر HRTC-B

طریقه تغیر تیپ ترموکوپل کنترلر پیلان سازه HRTC-B

مواد آسیابی - انتخاب سیستم 1

راه حل های استفاده از مواد آسیابی

آیا سیستم های راهگاه گرم باعث سوختن مواد میشن؟

دلیل وجود رگه های سیاه بر روی محصول چیست.

آیا سیستم راهگاه گرم باعث افزایش هزینه تولید میشه؟

آیا سیستم راهگاه گرم باعث افزایش هزینه تولید میشه؟

مواد آسیابی - فیلترها1

راه حل های استفاده از مواد آسیابی

مواد آسیابی - فیلترها2

راه حل های استفاده از مواد آسیابی

مواد آسیابی - انتخاب سیستم 2

راه حل های استفاده از مواد آسیابی

مصاحبه با شبکه TRT عربی

مصاحبه شرکت قالب بسپار دانش کاوان پارس با شبکه عربی

مصاحبه با شبکه ایران کالا

مصاحبه مدیر تحقیق و توسعه با برنامه ایران کالا

مصاحبه با مشارکت کنندگان پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

برخی از مشارکت کنندگان در نمایشگاه در مورد علت حضور خود به ما گفته اند...

محصولات